Skip to main content

Čo je BIM (Building Information Modeling)

MOROCZTACOVSKY je BIM

a BIM je budúcnosť

Projektovanie v BIM (Building Information Modeling) predstavuje revolučný spôsob vytvárania, projektovania a správy dát o budove počas jej celého životného cyklu. Simuluje reálnu výstavbu a dodáva projekt v maximálnej kvalite a bez koordinačných chýb.

Firma MOROCZTACOVSKY je aj v roku 2020 riadnym členom Bim Asociácie Slovensko, čím prispieva k rozvoju problematiky informačného modelu stavieb (BIM) na Slovensku.

Detaily

Pracuj, Upravuj, Rozmýšľaj v 3D

Všetky naše projekty vytvárame a modelujeme do detailov v prirodzenom 3D prostredí objektu. Pracujeme v perspektívnych aj axonometrických pohľadoch, rezy vytvárame v ktoromkoľvek mieste, ktoré si to vyžaduje a nielen v 2D ale aj v 3D prostredí projektu tzv. 3D rezy.

Presnejšie informácie

Model počas projekcie ,,kŕmime“ potrebnými informáciami, ako napr. výrobca, model výrobku, rok výroby, materiál, či cena. S týmito informáciami pracujeme počas celého procesu projekcie, taktiež sa môžu využiť pri správe budovy, kde môže byť každý potrebný prvok popísaný s dohodnutou detailnosťou.

Počas celej doby projekcie máme prehľad o použitých materiáloch, ich množstvách, objemoch, či plochách. Tieto informácie môžu poslúžiť na hrubý odhad ceny prvkov alebo ako podklad pre výkaz výmer.

Počas projekcie dbáme aj na správnosť projektu v podobe predchádzania kolízií jednotlivých profesií. K jednoduchšej a presnejšej koordinácii nám pomáha detekcia kolízií, ktorá je súčasťou nami používaného programu a upozorní nás na prípadné kolízie 3D namodelovaných prvkov a objektov. Koordinácia architektúry so statikou, vykurovaním, kanalizáciou, vodou, či elektroinštaláciou nebola nikdy ľahšia…

Spolupráca

Otvorení k spolupráci

Spolupráca s internými profesiami funguje bez akýchkoľvek väčších komplikácií, nakoľko všetky profesie počnúc architektúrou až po zdravotechniku pracujú spoločne na jednom súbore/modeli. Znamená to, že tieto profesie pracujú vždy na posledných a najaktuálnejších podkladoch. Týmto systémom predchádzame kolíziám už od počiatočných fáz projektu, čím sa výrazne zjednodušuje koordinácia projektu a zároveň máme aj lepšiu kontrolu nad samotným projektom z hľadiska správnosti ale aj dodržania termínu odovzdania projektu.

Spolupráca s externými profesiami prebieha pomocou súborov s výmenným formátom IFC.

Máme plnú kontrolu nad IFC modelom ako aj IFC vlastnosťami prvkov, tým pádom zdieľame pri konzultácii len potrebné informácie. Model prispôsobujeme potrebám jednotlivých partnerov pracujúcich na projektoch.

Statik obdrží pre svoje potreby model nosnej konštrukcie (hrubej stavby). Projektanti zdravotechniky, či elektroinštalácií dostanú podrobnejší model už aj s priečkami, sanitou a zariadením priestorov. Taktiež je obsahom podrobnejšieho IFC modelu zadefinovanie napr. teplôt jednotlivých miestností pre potreby projektanta vykurovania.

Spolupráca

Spolupráca so vstupmi do projektu

Plošné aj výškové zameranie pozemku geodetom jednoducho aplikujeme v projekte, čím získavame najpresnejšie podklady neskôr slúžiace na osadenie budovy, vytvorenie spevnených plôch alebo terénnych úprav.

3D skenovaním priestorov získavame tzv. mračno bodov, ktoré nám výrazne napomáha pre rekonštrukcii existujúcich alebo historických budov, kde častokrát absentuje pôvodná výkresová dokumentácia. 3D skenovaním priestorov sa zachytí aktuálny stav konštrukcií budovy s presnými rozmermi. Slúži ako podklad k presnému modelovaniu pôvodného stavu budovy pred rekonštrukciou a zároveň k optimálnemu návrhu rozsahu rekonštrukcie.

BIMx

Jednoduchá, rýchla a účelná prezentácia projektu sa môže uskutočniť pomocou programu BIMx.

Tento program je zároveň aj aplikáciou na mobilné zariadenia, čím sa zaručí nenáročnosť prezentácie projektov.

Tento unikátny prezentačný nástroj spája 2D výkresovú dokumentáciu s 3D interaktívnym modelom objektu, z ktorého je možné získať informácie interaktívnym no zároveň jednoduchým spôsobom, ktorý láka užívateľa k podrobnejšiemu preskúmaniu zdieľaného modelu.

Vizualizácie

Počas projekcie sa snažíme pracovať s finálnymi povrchovými úpravami, čo vieme následne využiť pri fotorealistických vizualizáciách.

Modelovanie vs realizácia

Správna projekcia a modelovanie = bezproblémová realizácia a jednoduchá koordinácia

Realizácia 01
(ťahať slider – model vs realizácia)

Realizácia 02
(ťahať slider – model vs realizácia)

Realizácia 03
(ťahať slider – model vs realizácia)

Realizácia 04
(ťahať slider – model vs realizácia)

Kontakt

MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o

Jakubovo nám. 4
811 09 Bratislava
Slovakia

morocztacovsky.sk
info@morocztacovsky.sk

Adrian Mórocz
+421 903 43 06 47
Michal Tačovský
+421 907 66 22 55